Hjem

Ansvarlig avfallshåndtering

Rescandi Norge AS

 

Gjennom vår kompetente organisasjon, og vårt kontaktnett i Norden og i Europa, bidrar Rescandi til den sirkulære økonomien, et redusert forbruk av nye ressurser og mindre forurensende utslipp til jord, luft og vann.


Sammen med våre kunder og leverandører utfører vi et viktig samfunnsoppdrag for å sikre vårt felles miljø og ressurser til de som kommer etter oss.

LEDENDE LEVERANDØR

 

Å finne løsninger på de utfordringene som følger moderne produksjon er svært kompetansekrevende.

 

Hos Rescandi Norge AS har vi en innovasjoskultur slik at våre kunder skal få de beste løsningene som finnes i Europa.

 

Det forplikter å ha ledende posisjon i det nordiske  markedet. 

TRYGGE LØSNINGER

 

Den norske farlig avfallsbransjen er unik i verdenssammenheng.

 

Rescandi Norge AS er underlagt de strengeste krav fra myndighetene, noe vi både ser som en mulighet og som et konkurransefortrinn i en større Europeisk sammenheng.

 

 

ANSVALIG HÅNDTERING

 

Rescandi Norge AS skal arbeide langsiktig for å sikre ansvarlig avfallsbehandling på en måte som er det beste  for selskapet, for våre kunder, for samfunnet og for miljøet. 


Rescandi Norge AS er også medlem i NFFA

Norsk Forening for Farlig Avfall