Om oss

Rescandi Norge AS

30 års erfaring innen

FARLIG AVFALL

 

Rescandi Norge AS (og vårt morselskap Rescandi AS i Danmark) har som målsetning å være Nordens beste leverandør av sluttbehandling, gjenvinnings- og ressursutnyttelse innen farlig avfall.

 

Selskapet er lokalisert i Sandnes (og i Odense i Danmark) men våre kunder og samarbeidspartnere er lokalisert i hele Europa.

 

 

Vi opererer både i oppstrøms og nedstrømsmarketdet

 

Oppstrømsmarkedet: Innsamlere av farlig avfall, teknisk rengjøringsaktører, industri og offshore hovedsaklig i Norge, Sverige, Danmark, Polen og Tyskland.

 

Nedstrømsmarkedet: Gjenvinningsanlegg og prosessindustri i Norden og Europa.

Vårt team

 

Rescandi AS i Danmark og Rescandi Norge AS er et team med kompetente medarbeidere som hver for seg har mellom 15 og 30 års erfarling innen transport, håndtering og behandling av farlig avfall i Norden.

 

De siste 12 årene har vi håndtert mer enn 500.000 tonn farlig avfall til gjenvinning og ressursutnyttelse hos  våre samarbeidspartnere i Europa.

Rescandi Danmark AS

Kurt Trøster

 

Mer enn 30 års erfaring fra ledende stillinger innen håndtering og behandling av farlig avfall i Europa.

 

Etablerte Rescandi AS i Danmark i 2007 i samarbeid med andre danske avfallsbehandlingsanlegg men er i dag eneeier i selskapet.

Rescandi Norge AS

Marvin Solheim

 

Utdannet i økonomi fra BI med mer enn 30 års erfaring fra ledende stillinger og som prosjektleder innen farlig avfall bransjen i Norge. 

 

Ansatt i Rescandi Norge AS i 2019 i forbindelse med selskapets etablering i Norge.

Våre verdier og vårt oppdrag

 

Ansvarlig avfallshåndtering

Rescandi Norge AS arbeider langsiktig for å sikre ansvarlig avfalls-behandling til det beste for våre kunder og for miljøet 

 

Avfall som Ressurs

Rescandi Norge AS medvirker aktivt til å løse de ressursutfordringer samfunnet står ovenfor

 

Fjerner miljøgifter

Rescandi Norge AS sikrer at en ved gjenvinning av farlig avfall fjerner miljøgifter som en ikke vil ha tilbake i kretsløpet

Hvorfor velge oss?

 

Rescandi Norge AS vil, sammen med våre partnere, alltid arbeide for å beholde  posisjonen som drivkraft for nye innovative løsninger i den sirkulære økonomien. 


Vi skal inneha denne posisjonen gjennom å ha de beste løsningene i Europa for å fjerne miljøgifter i det farlige avfallet, slik at de andre bestanddelene i avfallet kan gjenbrukes


Sammen med våre kunder og partnere i avfallsbransjen, sitter vi på kunnskapen om avfallet vi håndterer slik at dette «råstoffet» kan utnyttes i nye fremtidige produkter.


Ved å la oss ta hånd om avfallet vil en få mulighet til å komme i en posisjon der farlig avfall får fremtidig en positiv verdi for samfunnet og den avfallsaktøren som lykkes best i dette markedet vil ha størst mulighet til å vinne de fremtidige kontrakter.