Glenn Jacobsen

Glenn Jacobsen

 

Glenn har mer enn 25 års erfaring med håndtering av farlig avfall.


Han har bl.a. vært sjåfør på slamsugere, tankbiler, kranbiler og lastebiler, han har erfaring innen sortering og forsendelser av farlig avfall, og fra drift av tankanlegg. 


Glenn har tidligere også vært driftsansvarlig for et biologisk renseanlegg for oljeholdig avfall.
 
Glenn kom til oss fra stillingen som anleggsleder og sikkerhetsrådgiver hos en innsamler av farlig avfall i Stavanger.


Glenn er opprinnelig utdannet innen automasjon og elektronikk, han har i tillegg fagbrev i gjenvinningsfaget og ledelseskurs fra BI. Han har også andre kurs innen vår bransje som f.eks. gassmåling/entring av tank, tankgodkjenning, kjemikaliehåndtering, førstehjelp og LRA-måling.

Glenn Jacobsen

Teknisk kunderådgiver

Rescandi Norge AS

Telefon:     +47 930 51 289

Email:        gj@rescandi.no