Kurt Trøster

Kurt Trøster

 

Etablerte Rescandi AS i 2007 i Danmark og Rescandi Norge AS i 2019


Kurt Trøster har mer enn 30 års erfaring innen håndtering av bl.a. farlig avfall og NORM/kvikksølv- holdig avfall. Gjennom Rescandi har Kurt opparbeidet seg flere internasjonale partnerskap med sluttbehandlingsanlegg.


Kurt Trøster har også mer enn 20 års erfaring med gjennomføring av notifikasjoner og myndighetsgodkjennelser for grensekryssende transport av farlig avfall , og han har gjennomført mer enn 400 slike notifikasjonssøknader de siste 12 årene.


Kurt Trøster har også lang erfaring med myndighetsgodkjennelser ved ulykker og havari, hvor det oppstår akutte behov for avfallshåndtering, og han innehar de nødvendige registreringer og godkjenninger innenfor regelsett for import/eksport av farlig avfall, herunder den personspesifikke sertifisering for eksport til Tyskland.

Kurt Trøster

Direktør

Rescandi AS

Telefon:     +45 40 91 41 50

Email:        kt@rescandi.dk