Nyhetesarkiv

Hva skjer hos Rescandi Norge AS ?

Nyhetsarkiv

06.01.2023

Skipsoppdrag for Rescandi 

Rescandi Norge AS ble i november 2022 kontaktet av en kunde med forespørsel om å bistå de i en avfallsoppgave tidlig i januar 2023.


Gjennom vår fleksibilitet, vår evne til å være løsningsorientert og gode relasjoner med våre logistikkpartnere og gjenvinningsanlegg løste vi oppdraget etter oppsatt tidsplan.

12.08.2022

Verdens største "jackup rig"

Rescandi Norge AS er i sommer bedt om å understøtte ekstraordinære avfallsleveranser, fra en av de høyeste oppjekkbare borerigger som finnes i verden. Denne kjempen har "ben" som er over 210 meter lange.

Når spesielle utfordringer oppstår offshore var det naturlig å kontakte Rescandi Norge AS for, å finne bærekraftige og smarte løsninger for alle parter. Og bestillingen var rimelig enkel: "Noen ganger får ferie bare være ferie, for produksjonen offshore SKAL opprettholdes !!"

22.12.2022

Ny kunde med farlig avfall

Vår tekniske kunderådgiver Glenn Jacobsen startet dagen i dag med lasting av flere tankbiler med farlig avfall hos en ny samarbeidspartner.

Gjennom god dialog i forkant ble oppdraget utført som planlagt og innen gitte tidsfrister. Dermed kan avfallet sendes til gjenvinning og sjåførene rekker å komme hjem igjen i god tid til en velfortjent juleferie.

Vi takker Glenn for vel gjennomført oppdrag så langt, og ser frem til fortsettelsen i 2023.

05.05.2022

STS Operasjon

Planlegging og gjennomføring av STS-operasjoner (Ship to Ship) med avfall er for oss i Rescandi Norge AS en del av vår normale virksomhet. Operasjonen innebærer i vårt tilfelle overførsel av meldepliktig avfall (med egen eksporttillatelse), mellom 2 skip som ligger fortøyd inntil hverandre.

STS er en effektiv løsning, som alltid gjennomføres i nært samarbeid med våre kunder, de involverte myndigheter, rederier, skipsagenter, kundens logistikkpartner og våre gjenvinningsanlegg for avfall.

30.09.2022

Interkommunalt slamprosjekt

I sterk konkurranse med flere nasjonale aktører har Rescandi Norge AS i dag blitt tildelt et prosjekt for å separere og sluttbehandle et større volum kompleks farlig avfall fra et offentlig eid selskap.

Nok et bevis på at vår spesial-kompetanse innen farlig avfall bidrar til gode løsninger for våre kunder.

Etter grundig planlegging i forkant av avtalen, ble oppstart av prosjektet igangsatt allerede i løpet av en uke.

25.04.2022

Hywind Tampen i Sløvåg

Rescandi Norge AS har denne uken fått omvisning ved Equinor sitt prosjektområde i Sløvåg, der de sammen med partnere har verdens største flytende havvindsprosjekt under montering.

Det er virkelig dimensjoner over dette prosjektet, når en kommer så nært inn på konstruksjoner og kraner.

Og dette er kun et av flere nye satsningsområder som p.t. pågår hos Wergeland Group i Sløvåg.

Følg oss gjerne også på

LinkedIn