Ledige stillinger

VI ANSETTER !

Vi har en ledig stilling hos vårt datterselskap Westland Waste AS i Sløvåg.

Driftsleder for mottak og emballering av farlig avfall hos Westland Waste AS


Som Driftsleder vil du spille en rolle i oppbygging og drift av selskapet, samt ansvaret for å etablere effektive prosesser og sikre overholdelse av gjeldende forskrifter, retningslinjer og kundekrav.


Stillingen har arbeidsted Gulafjordvegen 75, 5960 Dalsøyra.

Ansvarsområder


• Etablere driften av Westland Waste AS i nært samarbeid med ressurspersonell hos selskapets eiere.

• Lede driften av mottaksområde, sorteringssystemer, omemballering og mellomlager for avfall og farlig avfall.

• Sørge for at all håndtering og transport av avfallet oppfyller relevante lover, forskrifter og egne standarder.

• Kvalitetskontroll og inspeksjon av avfall for å sikre korrekt klassifisering, merking og emballasje.

• Videreutvikle og implementere prosedyrer for sikker håndtering, inkludert opplæring av andre ansatte.

• Samarbeide og kommunisere med eksterne interessenter, inkludert myndigheter, kunder, behandlingsanlegg og samarbeidspartnere.

• Utarbeide og vedlikeholde nødvendig dokumentasjon, rapportering og fakturagrunnlag.

• Veilede og motivere et team av ansatte, og sikre at de har riktig opplæring og ressurser for å utføre sine oppgaver.

Kvalifikasjoner


• Relevant utdanning eller erfaring innen avfallshåndtering, miljøteknologi, kjemi eller andre relaterte fagområder.

• Erfaring med håndtering av farlig avfall og kjennskap til gjeldende forskrifter og retningslinjer er ønskelig.

• Evne til å bidra til etablering av effektive prosesser og systemer.

• Ledelseserfaring er ønskelig, inkludert evnen til å motivere og veilede et team i en dynamisk miljø.

• God kommunikasjonsevne og evne til å samarbeide med ulike interessenter.

• Nøyaktighet, fleksibilitet og evne til å "ta i et tak" når situasjonen krever det.

• Noe reisevirksomhet til våre kunder og samarbeidspartnere må påberegnes.

Om arbeidsgiveren


Westland Waste har inngått en langsiktig og landsdekkende avtale for mottak og behandling
av farlig avfall, så nå ønsker vi å ansette en erfaren og motivert Driftsleder.

Vi tilbyr en unik mulighet til å være med på oppbyggingen av nyetablerte avfallsselskap Westland Waste AS.

Du vil spille en nøkkelrolle i å forme og utvikle selskapets virksomhet for fremtiden. Vi ser også for oss at riktig kandidat kan overta den daglige ledelsen av Westland Waste AS på sikt, og om ønskelig. Dersom du har erfaringen, motivasjonen og ønsket om å være med på denne spennende reisen, oppfordrer vi deg til å søke på stillingen som Driftsleder hos oss.

Let's work together !