Om oss

Møt teamet vårt

Farlig avfall kompetanse i toppklassen

Rescandi AS i Danmark og Rescandi Norge AS er et team med kompetente medarbeidere som hver for seg har mer enn 30 års erfaring innen transport, håndtering og behandling av farlig avfall i Norden.

Rescandi Norge AS

Glenn Jacobsen

 

Glenn har mer enn 25 års erfaring med håndtering av farlig avfall.


Han har bl.a. vært sjåfør på slamsugere, tankbiler, kranbiler og lastebiler, han har erfaring innen sortering og forsendelser av farlig avfall, og fra drift og vedlikehold av tankanlegg.


Glenn har tidligere vært driftsansvarlig for et biologisk renseanlegg for oljeholdig avfall.

Glenn kom til oss fra stillingen som anleggsleder og sikkerhetsrådgiver hos en innsamler av farlig avfall i Stavanger.


Glenn er opprinnelig utdannet innen automasjon og elektronikk, han har i tillegg fagbrev i gjenvinningsfaget og ledelseskurs fra BI.


Han har i tillegg andre relevante kurs innen vår bransje som f.eks. gassmåling/entring av tank, tankgodkjenning, kjemikaliehåndtering, førstehjelp og LRA-måling.

Rescandi Norge AS

Marvin Solheim

 

Gjennom mer enn 30 år har Marvin hatt en rekke stillinger innen farlig avfallsbransjen som Daglig leder, Regnskaps-ansvarlig, Prosjektleder, Salgs- og Markedssjef, Driftssjef og Business Development Manager i 3 ulike avfallsselskaper i Norge.


Gjennom hans lederstillinger har han siden 1989 vært med på å bygge selskaper i farlig avfall bransjen fra å være en mindre lokale aktører til noen av Norges største aktører innen håndtering og behandling av alle typer avfall og farlig avfall.


Marvin har vært ansvarlig for større prosesser og prosjekter i forbindelse med å forhandle og etablere drifts- og vedlikeholdsavtaler med underleverandører og samarbeidspartnere.


Marvin er sertifisert som prosjektleder i.h.t. Prince2 prosjektmodellen og har lang erfaring systematisk prosjektarbeid i interne og eksterne markedsprosesser og avfallsprosjekter i oljeindustrien.


Marvin har tidligere vært styremedlem i NFFA (Norsk forening farlig avfall).

Rescandi AS (Odense, Danmark)

Kurt Trøster

 

EtablerteRescandi AS i 2007 i Danmark og Rescandi Norge AS i 2019.


Kurt har mer enn 30 års erfaring innen håndtering av bl.a. farlig avfall og NORM/kvikksølvholdig avfall.


Kurt har mer enn 20 års erfaring med gjennomføring av notifikasjoner og myndighets-godkjennelser for grensekryssende transport av farlig avfall, og han har gjennomført mer enn 400 slike notifikasjonssøknader de siste 15 årene.


Kurt har lang erfaring med myndighets-godkjennelser når det oppstår akutte behov for avfallshåndtering, og innehar de nødvendige registreringer og godkjenninger innenfor regelsett for import/eksport av farlig avfall, herunder den personspesifikke sertifisering for eksport til Tyskland.

Våre verdier og vårt oppdrag

 

Ansvarlig avfallshåndtering

Rescandi Norge AS arbeider langsiktig for å sikre ansvarlig avfalls-behandling til det beste for våre kunder og for miljøet 

 

Avfall som Ressurs

Rescandi Norge AS medvirker aktivt til å løse de ressursutfordringer samfunnet står ovenfor

 

Fjerner miljøgifter

Rescandi Norge AS sikrer at en ved gjenvinning av farlig avfall fjerner miljøgifter som en ikke vil ha tilbake i kretsløpet

Våre kunder

Hvorfor velger de oss?

Rescandi Norge AS vil, sammen med våre partnere, alltid arbeide for å beholde posisjonen som en bærekraftig drivkraft for nye innovative løsninger i den sirkulære økonomien. 


Vi skal inneha denne posisjonen gjennom å ha de beste løsningene i Europa for å fjerne miljøgifter i det farlige avfallet, slik at de andre bestanddelene i avfallet kan gjenbrukes


Sammen med våre kunder og partnere i avfallsbransjen, sitter vi på kunnskapen om avfallet vi håndterer slik at dette «råstoffet» kan utnyttes i nye fremtidige produkter.

Avfallsprosjekter

Rescandi Norge AS har spisskompetanse innen planlegging og gjennomføring av større enkeltstående avfallsprosjekter.

Dette kan være både for kunder offshore og for tyngre industri etc. onshore.

Eksempler på slike prosjekter er oppstart- og avslutning for olje- og gassindustrien, utvikling og etablering av landanlegg eller tyngre industri eller i forbindelse med revisjonstanser og opprydning hos eksisterende industribedrifter

Utvikling av behandlingsanlegg

Ansatte i Rescandi Norge AS og Rescandi AS har mer enn 30 års erfaring både i planlegging, utvikling og bygging av gjenvinningsanlegg for avfall.

I samarbeid med både våre kunder og våre partnere innenfor gjenvinning arbeider vi kontinuerlig for å forbedre interne prosesser hos behandlings-anleggene.

Gjennom disse prosessene sikrer vi at avfallet blir håndtert i henhold til både våre egne krav og krav fra våre kunder.

Fleksibilitet og kontaktnett

Rescandi Norge AS, sammen med Rescandi AS i Danmark, har et bredt kontaktnett i hele Europa innen sluttbehandling og gjenvinning av  farlig avfall, forurenset vann og forurensede masser.

Dette betyr at vi er i stand til å tilby  innovative løsninger for en rekke ulike bransjer, spesielt når produksjons-tekniske utfordringer oppstår.